Magazyn Samorządowy 4/2017 – FILM

Zapraszamy Państwa do obejrzenia najnowszego Magazynu Samorządowego Gminy Piaski. 

Co ciekawego wydarzyło się w trzecim kwartale 2017 roku. 
Wydarzenia kulturalne, projekty, inwestycje, ciekawostki. Trzeci odcinek Magazynu Samorządowego.

Sto lat Niepodległej (1918 – 2018)

Zaproszenie do wspólnego uczczenia rocznicy odzyskania niepodległości

Szanowni Państwo! 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, w związku ze 150. rocznicą urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, wystąpił 5 grudnia 2017 roku przed Zgromadzeniem Narodowym i ustanowił ten dzień początkiem obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 
W swym przemówieniu podkreślił, że szczególnie zależy mu, aby rocznicowe obchody odbywały się nie tylko w wielkich miastach, w miejscach pamięci narodowej i w instytucjach rządowych, ale we wszystkich polskich miastach, miasteczkach, wioskach – wszędzie tam, gdzie ludzie są w stanie upamiętnić 100-lecie odzyskania niepodległości. 
Zwrócił się także z apelem do przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, klubów sportowych, grup nieformalnych i mieszkańców, aby wszyscy w miarę swoich możliwości włączyli się w proces przywracania pamięci wydarzeniom, miejscom i ludziom, którzy mieli wpływ na kształt naszej odrodzonej Ojczyzny i budowanie jej niezależności. 
Odpowiadając na to wezwanie, pragniemy także w gminie Piaski upamiętnić miejsca i ludzi, którzy przyczynili się do wyzwolenia naszej małej ojczyzny. Włączając się w ogólnopolskie obchody, chcemy przypomnieć o naszym wkładzie w wielkie dzieło odrodzenia Rzeczypospolitej, które miało wyjątkowe znaczenie z uwagi na swój historyczny kontekst. 
Niech rozpoczynający się 2018 rok, w którym będziemy obchodzić jubileusz odzyskania naszej niepodległości, będzie dla nas wszystkich poszukiwaniem śladów przeszłości i wydobywaniem z zapomnienia bohaterów tamtych lat, by stali się oni dla nas powodem do dumy i naśladowania. 
Aby te plany mogły się urzeczywistnić, potrzeba zaangażowania nas wszystkich – szkół, instytucji kultury, bibliotek, stowarzyszeń sportowych i kulturalnych, grup nieformalnych i samych mieszkańców. Dlatego zachęcam wszystkich do podejmowania różnego rodzaju inicjatyw: spotkań, debat, wydarzeń sportowych i kulturalnych, upamiętniających ten ważny dla naszego kraju jubileusz. Pozwolą one także zbudować Gminny Program Obchodów 100 – lecia Odzyskania Niepodległości. 
Szanowni Państwo! 
Włączając się w budowanie lokalnego programu rocznicowych obchodów, oddamy również hołd tym, którzy poświęcili swoje życie, abyśmy mogli żyć w wolnym kraju. 
Zapraszam Państwa do wspólnego uczczenia tych ważnych dla naszego kraju i naszej społeczności wydarzeń. 

Jeszcze więcej na inwestycje w 2018 r.

Prawie o dwa miliony większy jest budżet gminy Piaski w roku 2018 w porównaniu z ubiegłym rokiem i wynosi 38 234 355 zł. Ciągle wzrasta również procent wydatków przeznaczonych na inwestycje i wynosi 17,33 % całego budżetu – w sumie to kwota 6 626 303 zł. 

Podczas ostatniej w 2017 roku Sesji Rady Gminy Piaski radni przyjęli z jednym głosem sprzeciwu budżet gminy na 2018 rok. Do najważniejszych inwestycji, które zostały zaplanowane w obecnym roku można zaliczyć dokończenie budowy hali sportowo – środowiskowej w Szelejewie, budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bodzewie, przebudowa drogi gminnej w Strzelcach Wielkich, modernizacja ulic przyległych do rynku w Piaskach, przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szelejewie. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały – 8527 osób – kwota zapisana na inwestycje w przeliczeniu na jednego mieszkańca Gminy Piaski wynosi 777 zł. Podobnie jak w poprzednich latach największa część budżetu przeznaczana jest na oświatę – 12 664 726 zł i pomoc społeczną – 10 574 087 zł. Także zadłużenie kwotowe gminy Piaski jest jednym z najniższych w naszym powiecie i wynosi 756 000 zł. Jest to proinwestycyjny i ambitny budżet, który będziemy starali się realizować. W związku z cenami, które zapowiadają oferenci w 2018 roku i planowanymi podwyżkami, będzie to trudne, ale będziemy robili wszystko, aby zamierzone cele osiągnąć.

Życzenia

Nowy chodnik w Grabonogu

Z myślą o mieszkańcach

Zakończono roboty związane z realizacją chodnika przy drodze powiatowej nr 4907P w Grabonogu. Roboty drogowe wykonał Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o za kwotę ok 35 tys. zł. Kostkę betonową, krawężniki i obrzeża dostarczył Powiat Gostyński, pozostałe koszty pokryła Gmina Piaski. Powstał chodnik wraz z wjazdami o długości ok 130m. 

Srebrna Odznaka Związku Tenisa Stołowego

Tradycyjnie, pod koniec roku w Bodzewie zostały zorganizowane Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym. W rywalizacji wzięło udział 41 zawodników w pięciu kategoriach. 

Podczas ceremonii otwarcia Prezes LZS UKS Bodzewo Kazimierz Bersu wręczył odznaczenia za zasługi dla tenisa stołowego przyznawane przez Polski Związek Tenisa Stołowego. 
Miło mi poinformować, że zostałem uhonorowany srebrną odznaką, natomiast brązowe odznaczenia otrzymali: Tomasz Dorsz, Krzysztof Deutsch, Dominik Jankowiak, Sławomir Jankowiak oraz Janusz Pawlak. Odznaczenia przyznawane przez Prezesa Zarządu PZTS Dariusza Szumachera były formą podziękowania za wieloletnie działalność na rzecz klubu w Bodzewie, który obchodzi w tym roku dwudziestopięciolecie

Nagroda dla OSP w Piaskach

Już po raz piąty rozstrzygnięto konkurs na Wolontariusza Roku Powiatu Gostyńskiego – „Edmund 2017” – wśród nagrodzonych znalazło się OSP w Piaskach.

Jak uzasadniono to nagroda dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach jako przedstawicieli OSP całego powiatu gostyńskiego, doceniając trud i zaangażowanie w pomoc przy najtrudniejszych sytuacjach: pożarach, wypadkach, usuwaniu skutków nawałnic, które w tym roku dwukrotnie wystąpiły w powiecie gostyńskim, a także za owocną pracę z młodzieżą i edukację najmłodszych w kwestiach bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
W tej edycji do wyróżnienia nominowano 20 osób i instytucji – bezinteresownych, pomocnych, pracujących na rzecz innych. Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach: wolontariat indywidualny, grupowy, młodzieżowy, i biznes społecznie odpowiedzialny. W tym roku jedna z nagród przypadła OSP w Piaskach. 
Cieszy fakt, że trudna i pełna poświęceń praca druhów i druhen została dostrzeżona i nagrodzona. Druhny i druhowie będący członkami OSP w Piaskach chętnie biorą udział we wszystkich akcjach ratowniczych, kulturalnych i sportowych na terenie naszego powiatu. Angażują się podczas kursów i szkoleń podnosząc swoje kwalifikacje, jednocześnie dbają o powierzone im mienie i sprzęt ratowniczy. Niezależnie od swojej pracy, są gotowi stanąć na każde wezwanie do akcji ratunkowych, wypadków i innych zdarzeń, które mają miejsce na terenie powiatu gostyńskiego. Szeroka działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach nie ogranicza się tylko do podstawowych zadań, wynikających z jej funkcjonowania. Należy także wymienić wiele działań, które wykraczają poza cele statutowe. Wśród nich można wymienić m. in. zajęcia edukacyjne dla dzieci z przedszkoli i szkół z terenu gminy Piaski i Gminy Gostyń, zaangażowanie w życie Kościoła. Każdego roku nieodpłatnie organizuje również pokazy sprzętu i ratownictwa na festynach charytatywnych, organizuje i bierze udział w zawodach pożarniczych, organizuje pogadanki dla dzieci i młodzieży. Chętnie włącza się akcje sportowe i kulturalne na terenie powiatu gostyńskiego – do najważniejszych należą: Dożynki Powiatowe, Dni Piasków, Powiatowe Zakończenie Lata, imprezy sportowe – Piaski Biegają i Ogólnopolski Bieg im. Bł. Edmunda Bojanowskiego. Dzięki zaangażowaniu druhów – społeczników tylko w roku 2017 jednostki wyjeżdżały 89 razy w obsadzie 347 strażaków likwidując skutki nawałnic, pożarów, wypadków drogowych i miejscowych zagrożeń tj. usuwania gniazd os i szerszeni. Każdego roku ponad 100 razy strażacy – ochotnicy stają na wezwanie, by nieodpłatnie ratować życie i zdrowie innych ludzi. Często narażają również własne pomagając ofiarom wypadków, klęsk i pożarów. Dzięki ich szybkiej i zorganizowanej działalności udało się uratować wiele istnień ludzkich i mienia. Ich praca jest często może mało spektakularna, ale bardzo potrzebna, a często także niezauważana. Ochotnicza Straż Pożarna w Piaskach aktywnie współpracuje z kilkunastoma organizacjami i firmami z naszego terenu, wśród najważniejszych wymienić można Nadleśnictwo Piaski, firma Kaczmarek, Mondi, szpital Marysin, KPSP w Gostyniu, Gmina Piaski, ZS w Piaskach, TR Piaski, kluby sportowe i samorządy gminny i powiatowy. 

XIV Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Piaski

7 grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej w Piaskach odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Piaski

W rozgrywkach wzięły udział szkoły z Bodzewa, Szelejewa, Pogorzeli oraz gospodarze z Piasków. Po uroczystym otwarciu turnieju przez panią dyrektor Danutę Piasecką kapitanowie zespołów rozlosowali kolejność spotkań. Mecze odbywały się systemem „każdy z każdym”. Po dziesięciu meczach i wyrównanej grze zwycięzcą turnieju została się drużyna z Piasków. Kolejne miejsca zajęli: Pogorzela, Bodzewo i Szelejewo. Między meczami swoje popisy taneczne zaprezentowały dziewczęta ze szkoły podstawowej. Najlepsza drużyna, oprócz pucharu, otrzymała nagrodę w postaci piłki, którą ufundował Radny Gminy Piaski p. Dariusz Naskręt. Spotkania były niezwykle emocjonujące i zacięte. Odbywały się zgodnie z zasadą fair-play, dlatego też Radny Powiatowy p. Zenon Norman ufundował nagrodę dla drużyny, która zagrała zgodnie z zasadami i zanotowała na swoim koncie najmniejszą ilość fauli. Był to zespół z Szelejewa. Następnie przyszedł czas na nagrody i wyróżnienia indywidualne. Zawodnicy w czasie turnieju walczyli o tytuł najlepszego strzelca i bramkarza. Statuetki dla nich ufundował Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego p. Krzysztof Deutsch. Tytuł strzelca z ilością 9 bramek zdobył Oskar Kordus z Piasków. Natomiast najlepszym bramkarzem, wybranym decyzją opiekunów drużyn, został golkiper z Bodzewa – Igor Solecki. Wśród zaproszonych gości był także Przewodniczący Komisji Oświaty p. Konrad Szafranek, który ufundował kolejną nagrodę indywidualną dla najlepszego piłkarza turnieju – został nim Adrian Figielek z Pogorzeli. Po raz kolejny słodkie upominki oraz różne gadżety dla wszystkich piłkarzy wręczyła p. Marlena Nowacka – Przewodnicząca Rady Rodziców. 

Konwój świętego Mikołaja na piaskowskim rynku

Kolorowy konwój świętego Mikołaja 

Komu mało było atrakcji przygotowanych w tym roku przez organizatorów, którymi byli Sołtys Piasków – Stanisław Glapka, Radni: Irena Różalska, Helena Sikora, Konrad Szafranek oraz Gminny Ośrodek Kultury w Piaskach, w pierwszym dniu, mógł przybyć na rynek także 4 grudnia. W tym dniu odwiedził Piaski kolorowy i bajkowy konwój świętego Mikołaja. Oświetlone ciężarówki przywiozły nie tylko mikołajowy dom, w którym można było spotkać gospodarza, ale również świąteczną scenę, na której wystąpiły elfy i ich pomocnicy. Wszystko rozpoczęła parada prowadzona przez motocyklistów z Wolnych Jeźdzców, za którymi podążały mażoretki oraz bohaterowie ulubionych bajek dla dzieci. Kilkanaście bajkowych postaci przemaszerowało na Piaskowski rynek. Wieczór wypełniła radość i muzyka. Można było zobaczyć pracownię św. Mikołaja oraz jego pokój, w którym odpisuje na listy od dzieci. Na to niecodzienne spotkanie przybyło kilkaset osób z całego powiatu gostyńskiego.
Patronat nad imprezą objął Powiatowy Bank Spółdzielczy.

Święty Mikołaj wśród nas

Zabawne i edukacyjne spotkanie z Mikołajem

3 grudnia już przed godziną 15.00 na piaskowskim rynku zaczęli gromadzić się rodzice wraz z dziećmi w oczekiwaniu na Mikołaja. Zgodnie z zapowiedzią przyjechał on oświetloną karetą wraz z przedstawicielami samorządu i Sołtysem Piasków – Stanisławem Glapką. Towarzyszyły im Śnieżynki, które po przybyciu na miejsce rozdawały dzieciom słodycze. Powitani przez Przewodnicząca rady Gminy Piaski – Irenę Różalska, oficjalnie otworzyli mikołajowy festyn i życzyli dobrej zabawy. Atrakcji nie brakowało. W programie znalazły się m. in. tańce i zabawy, warsztaty lodowych doświadczeń chemicznych, świąteczne tatuaże brokatowe i gifbudka. Nad przebiegiem czuwali radni: Irena Różalska, Helena Sikora i Konrad Szafranek oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach. W trakcie, gdy dzieci pisały list do św. Mikołaja, przygotowywały doświadczenia chemiczne lub brały udział w animacjach, dorośli korzystali z kiełbasy z grilla i gorącej herbaty. Nie zabrakło chętnych do pamiątkowych zdjęć z Mikołajem, przebieranek do gifbudki, z której można było przesłać sobie animację na adres mailowy lub telefon oraz przejażdżek bryczką. W milej atmosferze, przy dobrej zabawie minęły dwie godziny wspólnego spotkania, na zakończenie którego przygotowano jeszcze dwie atrakcje – uczestnicy mogli wysłać swoje marzenia wprost do Laponii za pomocą balonów napełnionych helem, a całość imprezy zakończył pokaz sztucznych ogni. Patronat honorowy nad imprezą objął Powiatowy Bank Spółdzielczy. 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.